Behöver vi justera villkoren med tanke på Covid-19?

Leveranser

Ett företag är skyldigt att lämna information om vilka kostnader som kunden ska betala för att få varan levererad till sig. Som en följd av Covid-19 har efterfrågan av hemleverans av varor ökat. Om en hemleverans medför en högre eller tillkommande fraktkostnad för kunden måste ni informera kunden om detta. Information om leveranskostnader bör finnas i era allmänna villkor samt i kassan. Om informationen inte lämnas så har ni inte rätt att ta betalt för den dyrare leveranskostnaden.

Outhämtade paket

Till följd av Covid-19 kan det hända att paket som beställs inte hämtas på utlämningsstället inom rätt tid. Företag kan ta ut särskilda kostnader för outhämtade paket endast om de har informerat kunden om tillkommande kostnader som företaget tar ut om kunden inte hämtar sitt paket. Om ni vill ta ut särskilda kostnader måste de vara skäliga, och frågan om skälighet bedöms från fall till fall.

Avbeställningar

Kunden har rätt att avbeställa sitt köp om avbeställningen sker innan varan har avlämnats. Skälen till att konsumenten vill avbeställa ett köp kan variera. Kunden kanske t ex kommer på att hen inte har något större behov av varan eller inte har råd med den. Om kunden dock ångrar sig efter avlämnandet har skett så gäller reglerna om ångerrätt istället.

  • Se över era villkor för att se vilka kostnader ni har rätt att debitera kunden
  • Justera eventuellt era villkor för det fall att ni upptäcker att ni inte informerar om en kostnad som ni vill kunna debitera för
  • Tänk på att om ni ändrar villkoren behöver ni inhämta nya godkännanden av dessa för befintliga kunder ni redan har ingått avtal med för att de ska vara giltiga. Nya kunder kan hänvisas till de nya villkoren direkt.
  • Glöm inte att alltid hänvisa till villkoren i kassan i anslutning till kryssrutan där kunden godkänner dessa och på hemsidan.
Anne Bardeman
Skriven av Ansvarig för Trygg E-handel Anne Bardeman 4 maj 2020
Senast uppdaterad 27 maj 2020

Våra tjänster

Konsumenträttsexpert

Få hjälp av en jurist med konsumenträttsexpertis

1h gratis — varje år

Trygg E-handlare har rätt till 1h gratis kostnadsfri rådgivning till ett värde av 2500 kr/år.

Saknar du några frågor?

Mejla i så fall gärna in till oss direkt och berätta vilken fråga just du behöver hjälp med!
Genom att skicka in en fråga så godkänner du att vi kan komma att publicera den anonymt på FAQ-sidan på Trygg E-handels hemsida. Vi kommer även att hantera dina personuppgifter. För mer information läs vår integritetspolicy.

0 / 140