Vilka konsumentregler uppdaterades 1 maj?

Marknadsföringslagen – information om funktionen hos digitalt innehåll

Ändringen innebär ett förtydligande kring att säljaren enbart är skyldig att lämna information om vilken maskin- och programvara som krävs för att använda ett digitalt innehåll som säljaren känner till eller rimligen kan förväntas känna till.

Avtalsvillkorslagen – pengarna tillbaka vid ogiltiga avtalsvillkor

I lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden finns det en bestämmelse som säger att konsumenten uttryckligen måste godkänna avtalsvillkor som innebär att en konsument ska betala mer än det pris som anges i avtalet. Om konsumenten inte uttryckligen har godkänt detta är säljarens krav på betalning enligt villkoret ogiltigt. I och med ändringen förtydligas det att konsumenten har rätt att få tillbaka det som hen har betalat till följd av ett ogiltigt avtalsvillkor.

Konsumentköplagen – förtydligande kring riskens övergång

Det förtydligas i konsumentköplagen att risken för varan även övergår till konsumenten när konsumenten genom någon som handlar på dennes vägnar har fått varan i sin besittning.

Distansavtalslagen – tillhandahållande av ångerblankett

Det räcker inte längre med att informera om att Konsumentverket har tagit fram ett standardformulär, att konsumenten kan använda detta men att det inte är ett krav och var det finns. Enligt ändringen i distansavtalslagen måste säljaren numera ge konsumenten ett standardformulär för utövande av ångerrätten innan ett avtal ingås. .

Behöver ni se över er webbplats eller era allmänna villkor? Kontakta Svensk Handel Juridik på info@shjuridik.se eller tel. 010-47 18 710.

Anna Hultengård
Skriven av Jurist Anna Hultengård 28 maj 2020

Våra tjänster

Konsumenträttsexpert

Få hjälp av en jurist med konsumenträttsexpertis

1h gratis — varje år

Trygg E-handlare har rätt till 1h gratis kostnadsfri rådgivning till ett värde av 2500 kr/år.

Saknar du några frågor?

Mejla i så fall gärna in till oss direkt och berätta vilken fråga just du behöver hjälp med!
Genom att skicka in en fråga så godkänner du att vi kan komma att publicera den anonymt på FAQ-sidan på Trygg E-handels hemsida. Vi kommer även att hantera dina personuppgifter. För mer information läs vår integritetspolicy.

0 / 140