Annullera en lagd order?

Kan vi som e-handlare annullera en order om vi har visat fel lagersaldo eller visat fel prisuppgifter?

Om e-handlaren blir bunden av en order beror på när e-handlaren och kunden har ansetts ha ingått ett avtal. Om e-handlaren använder sig av avtalslagens avtalsmodell ses ett erbjudande från e-handlaren på dess webbplats riktat till allmänheten inte som ett anbud, utan som ett erbjudande till den som är intresserad av att köpa en vara att lämna ett anbud till e-handlaren. Detta anbud ska sedan e-handlaren lämna en accept eller bekräftelse på för att ett avtal ska uppstå.

Om e-handlaren blir bunden av en order beror på när e-handlaren och kunden har ansetts ha ingått ett avtal.

Enligt e-handelslagen måste en e-handlare utan onödigt dröjsmål på elektronisk väg bekräfta mottagandet av en beställning, men den är inte avgörande för när ett avtal ska anses vara ingånget.

Ett dokument som kallas ”bekräftelse” kan alltså ha olika juridiska verkningar beroende på omständigheterna.

Utgångspunkten enligt den traditionella avtalsmodellen är att bekräftelsen utgör en accept om inte parterna har kommit överens om någon annan modell för avtalsslutande. Eftersom avtalslagen inte är tvingande lag får man göra avsteg från den. E-handlaren kan därför använda en annan avtalsmodell än den traditionella, men då måste detta avsteg tydligt framgå av avtalsvillkoren eller av bekräftelsen. I vissa fall kan då e-handlaren t.ex. skicka två olika slags bekräftelser, men att avtalsbundenhet uppstår först vid den senare.

Anna Hultengård
Skriven av Jurist Anna Hultengård 26 januari 2024
Senast uppdaterad 28 januari 2024

Våra tjänster

Konsumenträttsexpert

Få hjälp av en jurist med konsumenträttsexpertis

1h gratis — varje år

Trygg E-handlare har rätt till 1h gratis kostnadsfri rådgivning till ett värde av 2500 kr/år.

Saknar du några frågor?

Mejla i så fall gärna in till oss direkt och berätta vilken fråga just du behöver hjälp med!
Genom att skicka in en fråga så godkänner du att vi kan komma att publicera den anonymt på FAQ-sidan på Trygg E-handels hemsida. Vi kommer även att hantera dina personuppgifter. För mer information läs vår integritetspolicy.

0 / 140