Vilka är de oftast förekommande personuppgiftsincidenterna?

Inom Näringslivet är den vanligast förekommande incidenten som anmäls obehörig åtkomst. Detta beror troligtvis på att verksamheterna inom den här sektorn behandlar mycket av personuppgifterna i interna system eller digitala lösningar. Av de incidenter som anmäls uppges närmare hälften, 46 %, bero på ett antagonistiskt angrepp. Med antagonistiska angrepp avses t ex it-angrepp som kan bestå av olika former av dataintrång.

 

Vad ska ni som företag tänka på när det gäller personuppgiftsincidenter?

  • Se till att alla inom er organisation vet vad en personuppgift är och hur man ska agera när en personuppgiftsincident inträffar.
  • Ha interna rutiner som gör det enkelt att upptäcka och hantera personuppgiftsincidenter inom de tidsgränserna som anges i GDPR.
  • Ha interna rutiner för att dokumentera alla personuppgiftsincidenter, även de som inte måste anmälas till Datainspektionen. Vid en eventuell granskning kan ni då visa vilka bedömningar som låg till grund för beslutet att inte anmäla incidenten.
  • Se till att rutinerna innehåller en tydlig rollfördelning för hantering av personuppgifts-incidenter så att ni kan säkerställa en effektiv hantering av incidenten, t ex vem är ansvarig för att sammankalla övriga i teamet, vem har ansvar för att dokumentera och ev. anmäla incidenten till Datainspektionen och i vilka fall ska ni ta in experthjälp.

 

Läs gärna hela artikeln, nedan till höger, som Svensk Handel Juridik har tagit fram.

Anne Bardeman
Skriven av Ansvarig för Trygg E-handel Anne Bardeman 22 oktober 2020
Senast uppdaterad 26 januari 2024

Våra tjänster

GDPR-Expert

Få hjälp av en jurist med GDPR-expertis

1h gratis — varje år

Trygg E-handlare har rätt till 1h gratis kostnadsfri rådgivning till ett värde av 2500 kr/år.

Saknar du några frågor?

Mejla i så fall gärna in till oss direkt och berätta vilken fråga just du behöver hjälp med!
Genom att skicka in en fråga så godkänner du att vi kan komma att publicera den anonymt på FAQ-sidan på Trygg E-handels hemsida. Vi kommer även att hantera dina personuppgifter. För mer information läs vår integritetspolicy.

0 / 140