Har e-handlaren rätt att undersöka varan?

Svar: E-handlaren har rätt att undersöka varan för att konstatera om det föreligger fel i den. Om det vid undersökningen konstateras att det inte föreligger något fel kan konsumenten bli skyldig att betala en undersökningsavgift. Detta gäller dock endast om e-handlaren har informerat konsumenten om risken för undersökningsavgiften.

E-handlaren har rätt att undersöka varan för att konstatera om det föreligger fel i den.

Anna Hultengård
Skriven av Jurist Anna Hultengård 26 januari 2024
Senast uppdaterad 30 januari 2024

Våra tjänster

Kontakt Trygg E-handel

Saknar du några frågor?

Mejla i så fall gärna in till oss direkt och berätta vilken fråga just du behöver hjälp med!
Genom att skicka in en fråga så godkänner du att vi kan komma att publicera den anonymt på FAQ-sidan på Trygg E-handels hemsida. Vi kommer även att hantera dina personuppgifter. För mer information läs vår integritetspolicy.

0 / 140