Har konsumenten automatisk hävningsrätt vid fel?

Svar: För att konsumenten ska ha rätt att häva ett köp måste felet vara allvarligt, alternativt om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga eller inte kan ske inom skälig tid efter reklamationen och utan väsentlig olägenhet för konsumenten eller att e-handlaren har försökt att avhjälpa felet flera gånger utan att ha lyckats.

Anne Bardeman
Skriven av Ansvarig för Trygg E-handel Anne Bardeman 11 februari 2020
Senast uppdaterad 29 januari 2024

Våra tjänster

Konsumenträttsexpert

Få hjälp av en jurist med konsumenträttsexpertis

1h gratis — varje år

Trygg E-handlare har rätt till 1h gratis kostnadsfri rådgivning till ett värde av 2500 kr/år.

Saknar du några frågor?

Mejla i så fall gärna in till oss direkt och berätta vilken fråga just du behöver hjälp med!
Genom att skicka in en fråga så godkänner du att vi kan komma att publicera den anonymt på FAQ-sidan på Trygg E-handels hemsida. Vi kommer även att hantera dina personuppgifter. För mer information läs vår integritetspolicy.

0 / 140