Hur ska e-handlaren lämna ångerblanketten till konsumenten?

Från och med 1 maj 2020 gäller nya konsumenträttsregler. En av nyheterna är att det numera inte är tillräckligt att enbart informera konsumenten om att det finns ett standardformulär för utövande av ångerrätten (ångerblanketten) och var den finns genom att länka till Konsumentverkets sida. Enligt de nya reglerna är ni skyldiga att faktiskt ge konsumenten ångerblanketten. Om ni säljer varor och tjänster på internet kan ni uppfylla kravet genom att publicera blanketten på er egen webbplats. Detta gäller förutsatt att informationen med säkerhet bevaras i ursprungligt skick och i det enskilda fallet är tillgänglig för konsumenten så länge informationen är relevant. Ni behöver med andra ord se till att ni har rutiner för att kontrollera att länken till blanketten fortfarande fungerar så att konsumenten har möjlighet att få tillgång till den om behov skulle finnas. Vi vill understryka att det inte längre går att hänvisa till annan webbplats utan det är viktigt att ni själva har kontroll över webbsidan där blanketten finns.

Kom även ihåg att ni måste ge konsumenten en bekräftelse på köpet. Bekräftelsen ska ges i en läsbar och varaktig form (t ex e-post) och ska bland annat innehålla ångerblanketten samt information om ångerrätten. Ni behöver dock inte lämna informationen om blanketten och information redan har lämnats i rätt form, t ex på er webbplats.

Anna Hultengård
Skriven av Jurist Anna Hultengård 22 juni 2020
Senast uppdaterad 29 september 2020

Våra tjänster

1h gratis — varje år

Trygg E-handlare har rätt till 1h gratis kostnadsfri rådgivning till ett värde av 2500 kr/år.

Konsumenträttsexpert

Få hjälp av en jurist med konsumenträttsexpertis

Saknar du några frågor?

Mejla i så fall gärna in till oss direkt och berätta vilken fråga just du behöver hjälp med!
Genom att skicka in en fråga så godkänner du att vi kan komma att publicera den anonymt på FAQ-sidan på Trygg E-handels hemsida. Vi kommer även att hantera dina personuppgifter. För mer information läs vår integritetspolicy.

0 / 140