Enklare implementation av Trygg E-handelsscriptet

I samband med uppdatering av certifieringen Trygg E-handel har vi även förnyat scriptet som du visar på din webbplats. Det nya scriptet behöver du varken ladda ner eller upp utan du lägger endast in en kod.

Detta innebär följande fördelar:

  • Mer flexibelt gällande placering
  • Automatiska uppdateringar av information och funktionalitet
  • Snabbare laddningstider
  • Snyggare utseende
  • Tillgänglighetsanpassat
  • Scriptet presenterar tydligt delar av de krav som är uppsatta för att få certifieringen Trygg E-handel

Den förnyade koden

<script src="https://cert.tryggehandel.net/js/script.js?id=[GUID]" defer async></script>
<div class="teh-certificate"></div>

[GUID] ersätter du med en unik kod som tillhandahålls av Trygg E-handel i ett separat mejl som skickas när samtliga krav för certifieringen är uppfyllda.

Anpassningsmöjligheter

Det nya scriptet erbjuder möjligheter att anpassa logotypens storlek och utseende via dataattribut.

Storlek:
data-size (heltal)
ex: <div class="teh-certificate" data-size="150"></div>

Färg:
data-color (black | white)
ex: <div class="teh-certificate" data-color="white"></div>

Er logotyp på vår sajt

Återkom till oss med er logotyp så vi kan lista er bland våra certifierade e-handlare →
Vid eventuella frågor är du välkommen att höra av dig till oss på tryggehandel@svenskhandel.se

Med vänliga hälsningar
Trygg E-handel teamet

Testa hur det fungerar

Genom att klicka på logotypen nedan, ser du hur det nya certifikatet ser ut och vilken information besökaren får.