Radera personuppgifter?

Måste vi radera personuppgifter om en individ begär det?

I dataskyddsförordningen finns en rätt att få sina uppgifter raderade om man begär det. Denna rätt är dock inte ovillkorlig. Den gäller till exempel inte om den personuppgiftsansvarige måste behandla konsumentens personuppgifter enligt lagkrav, eller om det finns tvingande berättigade skäl som väger tyngre än konsumentens eget intresse. En personuppgiftsansvarig måste alltid kunna motivera varför man anser att vissa uppgifter inte ska raderas på begäran.

Anna Hultengård
Skriven av Jurist Anna Hultengård 20 februari 2020
Senast uppdaterad 26 januari 2024

Våra tjänster

GDPR-Expert

Få hjälp av en jurist med GDPR-expertis

1h gratis — varje år

Trygg E-handlare har rätt till 1h gratis kostnadsfri rådgivning till ett värde av 2500 kr/år.

Saknar du några frågor?

Mejla i så fall gärna in till oss direkt och berätta vilken fråga just du behöver hjälp med!
Genom att skicka in en fråga så godkänner du att vi kan komma att publicera den anonymt på FAQ-sidan på Trygg E-handels hemsida. Vi kommer även att hantera dina personuppgifter. För mer information läs vår integritetspolicy.

0 / 140